Phương thức thanh toán tại f50 body fit

Hiện website đang áp dụng phương thức thanh toán là:

Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng
Khách hàng nhận hàng và thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng
Khách hàng sẽ được phép kiểm tra hàng và check mã trước khi nhận hàng
Copyright Ⓒ 2018 f50bodyfit.com - All rights reserved - Designed by vietmyapp.com