Giấy công bố sản phẩm

F50 Body Fit đạt chuẩn theo các điều kiện chất lượng của Sở Y tế

Chứng nhận
Ecocert cosmos

Nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế

Chứng nhận
Ecocert cosmos

Nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế

KIỂM TRA NGUYÊN LIỆU TẠI ATBICH

Kiểm tra khả năng tăng độ đàn hồi

Chứng nhận đạt chuẩn ISO 16128

Xác định nguồn gốc tự nhiên của nguyên liệu

Chứng nhận đạt chuẩn ISO 16128

Xác định nguồn gốc tự nhiên của nguyên liệu

Copyright Ⓒ 2018 f50bodyfit.com - All rights reserved - Designed by vietmyapp.com